Anglo-Polish
E D U C A T I O N
Start O Nas Lekcje Specjalistyczne Kontakt z Nami
Home

KURSY SPECJALISTYCZNE


Szyte na miarę kursy dostępne są do spełnienia wymagań ucznia lub firmy/działalności. W celu uzyskania szerszych informacji prosimy o KONTAKT.


◊◊◊◊◊


Kursy biznesowe:


"Angielski w pracy” (English at work) - zawiera 14 lekcji,  zaczynając od średniozaawansowanego do zaawansowanego poziomu.


"Angielski w pracy" - cykl podstawowych lekcji angielskiego biznesowego, który  zawieraja fabułę w warunkach biurowych. Kurs  opisujący firmę i człowieka zwanego Lee od początku jego poszukiwania pracy do dnia, kiedy podpisuje list  rezygnacyjny.

Studenci praktykują: Pisanie pism biznesowych Rozmawiają przez telefon Negocjują Uzyskują niezbędne wiadomości.

Uczniowie poznają znaczenia wyrażeń i zwrotów niezbędnych do posługiwania się w przedsiębiorstwach angielskich w tych scenariuszach życiowych.

"Negocjacje"- zawierają 5  moduł.  Na średniozaawansowanym i na zaawansowanym poziomie języka angielskiego.


"Negocjacje" obejmują budowanie relacji Stanowisk i interesów Pytań i wyjaśnień Rokowań Przedstawienie oferty.

"Spotkania" - zawierają 5 moduł. Na średniozaawansowanym i na zaawansowanym poziomie języka angielskiego.


"Spotkania" – Podstawowa wiedza niezbęna do prowadzwadzenia interesów Angażowanie się w spotkaniach Zarządzanie spotkaniami Arkusze: Burza mózgów i oceny Punktacja.


Kursy nie dotyczące biznesu:


"Seria Detektyw"  - zawiera 14  lekcji. Od wyższego średniozaawansowanego do zaawansowanego poziomu języka angielskiego.


"Przypadek zaginionego pierścienia" - Czytanie i słuchanie serii. Materiały do   nauki to: Słówka! - na początek Wypełnianie tekstów Audio .MP3 pliki Pytania ze zrozumieniem Pytania dyskusyjne Działania rozszerzone.

Doskonały sposób na poprawę swojego słownictwa!


◊◊◊◊◊


English Club specjalny np. Tajemnica  morderstwa ◊ Amy Winehouse ◊ Bob Marley.

Weryfikacja/gramatyka  - przygotowanie do egzaminów szkolnych SOS np. Matura.

Intensywne warsztaty koncentrujące się na gramatyce ◊ Pisaniu ◊ Mowie ◊ Wymowie.